Δίκαιο Ακίνητων – Επενδύσεις

Δίκαιο Ακίνητων – Επενδύσεις 2021-11-13T19:02:02+00:00

Δίκαιο Ακίνητων – Επενδύσεις

Tο γραφείο μας παρέχειολοκληρωμένες υπηρεσίες σε σχέση με όλα τα ζητήματα και σε κάθε στάδιο της διαδικασίας υλοποίησης επενδύσεων που αφορούν την απόκτηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με μηχανικούς, μεσιτικά γραφεία, συμβολαιογράφους, και λογιστές προκειμένου να παράσχουμε πλαίσιο συναλλαγών απόλυτης διαφάνειας και ασφάλειας. Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες στους πελάτες μας κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων, κατά το νομικό και τεχνικό έλεγχο που προηγείται της αγοραπωλησίας, καθώς και την πλήρη νομική και λογιστική κάλυψη μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης. Το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών καλύπτει ενδεικτικά :

  • Ενημέρωση σχετικά με τα βήματα και το κόστος της αγοραπωλησίας
  • Έλεγχο ιδιοκτησιακού καθεστώτος (έλεγχος βαρών, πολεοδομικού καθεστώτος και χρήσεων γης, ειδικών νομικών περιορισμών από τυχόν περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, δάση, αρχαιολογικούς χώρους, αιγιαλούς και παραλίες, απαλλοτριώσεις, διατηρητέα κτίσματα κλπ.)
  • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου (εκτιμήσεις ακινήτων, τεχνικές εκθέσεις, τεχνικό έλεγχο αυθαιρεσιών, τοπογραφικά διαγράμματα)
  • Αίτηση και παραλαβή Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του αγοραστή και μεταφορά του τιμήματος και των εξόδων, πληρωμή φόρου μεταβίβασης.
  • Διαπραγμάτευση και κατάρτιση συμβάσεων αγοραπωλησίας ακινήτων, εργολαβικών συμβάσεων.
  • Διαχείριση και παρακολούθηση της λειτουργίας του ακινήτου (εμπορικές, μισθώσεις κλπ)
  • Χειρισμό ζητημάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας περί κτηματολογίου (καταχώριση και διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών σε περίπτωση ιδιοκτησιών με την ένδειξη αγνώστου ιδιοκτήτη, πρόδηλο σφάλμα κατά την καταχώριση)
  • Δικαστική προστασία και επίλυση διαφορών που άπτονται όλων των παραπάνω ζητημάτων