Προσωπικά δεδομένα – (General Data Protection Regulation- GDPR)

Προσωπικά δεδομένα – (General Data Protection Regulation- GDPR) 2019-10-16T17:56:29+00:00

Προσωπικά δεδομένα – (General Data Protection Regulation- GDPR)

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR – General Data Protection Regulation) είναι ο νέος νόμος περί προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018. Έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει σε μεμονωμένα άτομα, να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων και επιβάλλει νέες υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις που συλλέγουν, διαχειρίζονται ή αναλύουν τέτοιου είδους δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών εκτός της ΕΕ.

Η εφαρμογή του κανονισμού αφορά επιχειρήσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε μεγέθους, ανεξαρτήτως κλάδου καθώς και σε όλες τις επιμέρους λειτουργίες όπου συλλέγονται δεδομένα. Μια βασική λειτουργία που συλλέγονται δεδομένα από μια επιχείρησή είναι μέσα από τις ιστοσελίδες ή το ηλεκτρονικό της κατάστημα.

Αναλαμβάνουμε την εκτενή ενημέρωση για τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης με το GDPR προσαρμοσμένες στη δομή και λειτουργία της κάθε υπόχρεης επιχείρησης παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και προτεινόμενες λύσεις σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα και συναφή θέματα, όπως η ασφάλεια και το απόρρητο των επικοινωνιών ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Παρέχουμε υπηρεσίες υλοποίησης πλήρους συμμόρφωσης και αναλαμβάνουμε την κατάρτιση και διαμόρφωση συμβάσεων ώστε να συμβατές με το Νέο Γενικό Κανονισμό.