Ρύθμιση Οφειλών

Ρύθμιση Οφειλών 2019-10-16T17:56:50+00:00

Ρύθμιση Οφειλών

Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών- Εξωδικαστικός Μηχανισμός- Νόμος Κατσέλη- Ρυθμίσεις Δημοσίου

Η εξειδίκευση και η εμπειρία μας στο πεδίο του Τραπεζικού Δικαίου, της Αστικής και Επιχειρηματικής αφερεγγυότητάς παρέχει τα εχέγγυα για την βέλτιστη εκπροσώπηση των εντολέων μας και τη ρύθμιση των χρεών τους, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με βάση τις ανάγκες τους.

Αναλαμβάνουμε:

  • Τη ρύθμιση του δανείου βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών
  • Τη ρύθμιση των  οφειλών βάσει του Νόμου 3869/2010 περί Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών
  • Τη ρύθμιση των οφειλών βάσει του Νόμου του εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Νομικών και Φυσικών προσώπων
  • Τη ρύθμιση των χρεών προς φορείς του Δημοσίου (ΕΦΚΑ, Δ.Ο.Υ κτλ).