Το γραφείο μας

Το γραφείο μας 2018-12-10T20:46:11+00:00

Το γραφείο μας

Το γραφείο μας, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και καθήκοντος προσφέρει στους πελάτες του νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, με πλήρη υπευθυνότητα και με γνώμονα τις ανάγκες τους. Στόχος μας είναι η αποτελεσματική, ταχεία και αξιόπιστη εκπροσώπηση των πελατών μας, εστιάζοντας στη λεπτομέρεια και προσαρμοζόμενοι στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

Αποτελεί πεποίθησή μας ότι η προσωπική σχέση μεταξύ πελάτη και Δικηγόρου, είναι υψίστης σημασίας για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Η κάθε υπόθεση που μας ανατίθεται γίνεται από την πρώτη στιγμή δική μας υπόθεση.

Η παροχή των υπηρεσιών μας βασίζεται στην άμεση και προσωπική επικοινωνία και τη συνεχή συνεργασία με τους πελάτες μας. Έχουμε πάντοτε ως γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους και την εξατομικευμένη προσέγγιση στα ζητήματα δικαίου που τους απασχολούν. Για τον λόγο αυτό, πρώτιστο μέλημά μας κατά τον χειρισμό της κάθε υπόθεσης αποτελεί η διαρκής επικοινωνία και επαφή με τον πελάτη, η οποία, σε συνδυασμό με την εμπειρία μας, την διαρκή ενημέρωση και την πλούσια ενασχόληση και εξοικείωσή μας με ποικίλους κλάδους του δικαίου, αποτελούν το μεγαλύτερο εχέγγυο για την αποτελεσματική προάσπιση των εννόμων συμφερόντων των εντολέων μας. Για την αποτελεσματικότερη εκπροσώπηση των εντολέων μας συνεργαζόμαστε με Έλληνες δικηγόρους, καθώς και με επαγγελματίες και άλλων κλάδων, όπως συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, λογιστές, φοροτεχνικούς και μηχανικούς.

Το γραφείο μας, ανταποκρινόμενο με αποτελεσματικότητα ακόμη και στις υψηλότερες απαιτήσεις και έχοντας πλήρη επίγνωση των προκλήσεων της σύγχρονης πραγματικότητας, αναλαμβάνει με απόλυτη υπευθυνότητα και ευσυνειδησία πάσης φύσεως υποθέσεις που άπτονται του Αστικού, του Εμπορικού και του Εργατικού Δικαίου και καλύπτει και τις τυχόν ποινικές πτυχές των σχετικών υποθέσεων.

Βιογραφικό Σημείωμα – Ελένης Μπιμπή